CILJ I VIZIJA Štampa

Jedna od vodećih ideja našeg današnjeg preduzeća :

Vizija Da dobrim poslovnim potezima postanemo jedan od lidera na domaćem tržištu, kako u pogledu proširenja delatnosti u izvodjenju javnih radova tako i u pogledu veličine objekata koje gradimo.
A jedan od načina da to postignemo svakako je i konstantno učenje i usavršavanje kada je gradnja u pitanju, kao i dobar odabir kooperanata i saradnika sa kojima radimo.

Medju najveće poslovne saradnike našeg preduzeća ubrajamo:
PP „30. Oktobar“ DOO Vrbas, DOO „Karin Komerc“ Novi Sad, DOO „Braća Drinić“ Novi Sad, DOO „Ćosić“ Vrbas, DOO „Trio Export-Import“ Vrbas, DOO „Cup-Kom“ Vrbas, DOO „Windoors“ Vrbas...

Dakako, svesni smo i činjenice da su dobar kvalitet gradnje i pratećih usluga koje moraju da prate i zadovoljavaju današnje savremene standarde i kriterijume gradnje, bitni preduslovi pozitivnog i kvalitetnog poslovanja koje naši kupci zahtevaju od nas. Jer zadovoljni kupci su naš najveći prioritet u ovom poslu.