REFERENCE do 2006.
REFERENCE Štampa

 

1. Izgradnja poslovnog prostora DOO„TUTNJEVIĆ TRANSPORT“ u Vrbasu
Godina izgradnje: 1995.g.
Investitor: DOO „Tutnjević Transport“, Vrbas
Površina: 300 m²
_____________________________________________


2. RADOVI NA IZRADI FASADE NA OBJEKTU „VITAL ALFALAVAL“
Investitor: A.D. „Vital“, Vrbas
Godina izgradnje: 2000.g.
Površina: 2500 m²
_____________________________________________


3. „KOLSKA VAGA“ 60 TONA – MALI IDJOŠ
Investitor: A.D. „Vital“, Vrbas
Vrednost radova: 2.230.000,00
_____________________________________________

4. IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRERADU PITKE VODE „VODOZAHVAT“ (gradjevinski deo)
Godina izgradnje: 2001.g.
Investitor: Skupština Opštine Vrbas
Vrednost radova: 2.028.061,80
500 m³ armiranog betona sa lagunama.
_____________________________________________


5. IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE JP VRBAS GAS U VRBASU
Investitor: JP”VRABAS GAS”,Vrbas
Godina izgradnje: 2002 do 2004.g.
Vrednost radova: 9.528.352,06 dinara
Površina: 500 m²
__________________________________________________


6. IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA “OBILIĆ” ZMAJEVO
Investitor: Skupština Opštine Vrbas
Godina izgradnje: 2002 do 2004.g.
Vrednost radova: 13.319.622,50
Površina: 800 m²
_____________________________________________


7. IZRADA NOVE GASNE KOTLARNICE U OŠ”20.OKTOBAR” U VRBASU
Investitor OŠ “ 20.OKTOBAR”,Vrbas
Godina izgradnje: 2003.g.
Vrednost radova: 2.936.641,40
Površina: 200 m²
____________________________________________________


8. ADAPTACIJA DEČIJEG VRTIĆA „BOŠKO BUHA“ U VRBASU
Investitor: ADF Novi Sad
Godina izvodjenja radova; 2003.g.
Vrednost radova: 1.222.113,00
Površina: 250 m²
_____________________________________________________


9. II FAZA RADOVA NA ADAPTACIJI POSLOVNOG PROSTORA OPŠTE BOLNICE U VRBASU ZA POTREBE HEMODIJALIZE
Investitor: Z.C. „VELJKO VLAHOVIĆ“, Vrbas
Godina izgradnje: 2004.g.
Vrednost radova: 2.999.835,50
Površina: 250 m²
___________________________________________________


10. RADOVI NA CENTRU ZA HEMODIJALIZU III FAZA
Investitor: Z.C. „VELJKO VLAHOVIĆ“, Vrbas
Godina izgradnje: 2005.g.
Vrednost radova: 2.644.874,10
Površina: 230 m²
____________________________________________________


11. DOGRADNJA NOVOG SPRATA OŠ “PETEFI ŠANDOR”
Investitor: OŠ”PETEFI Šandor”,Bečej
Godina izgradnje: 2005.g.
Vrednost radova: 4.048.117,81
Površina: 450 m²
_____________________________________________________


12. IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA U P.U. “RADOSNO DETINJSTVO” u Čeneju
Investitor: P.U.„Radosno Detinjstvo“
Godina izgradnje: 2006.g.
Vrednost radova: 31.640.183,69
Površina: 550 m²
_______________________________________________________


13. IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA U P.U. „RADOSNO DETINJSTVO“ u N.Sadu u ul. Branimira Ćosića
Investitor: P.U. „Radosno Detinjstvo“
Godina izgradnje: 2006.g.
Vrednost radova: 34.315.348,24
Površina: 650 m²