ISTORIJAT Štampa
Istorijat Gradjevinsko trgovinsko preduzeće „BAUEN“ počelo je po tim imenom da radi od 1993.godine, prerastavši iz Samostalne gradjevinske radnje, koja je radila od 1984.g. u sastavu Gradjevinske zanatske zadruge „Bačka“ iz Vrbasa.
Firma posluje od 1984.godine, i proširuje se sa brojem zaposlenih i sa sredstvima za rad, tako da radeći u početku poslove na malim stambenim jedinicama i na održavanju postojećih objekata, lagano prerasta u savremeno preduzeće koje se sve više razvija i prilagodjava sve novijim zahtevima tržišta.