PROFIL FIRME Štampa
Profil BAUEN VrbasNaša firma radi poslovne i stambene zgrade kao i zgrade drugih tipova i profila, komplet od grubih gradjevinskih radova, pa do svih vrsta zanatskih radova.
Uz to ovo preduzeće je angažovano i na poslovima nisko i hidro gradnje
( atm. i fek. kanalizacije, betoniranju kolovoznih i prilaznih puteva, šahtova za vodovodnu i gasnu instalaciju...), kao i na restauraciji iodržavanju postojećih objekata.

Sedište današnjeg preduzeća „BAUEN“ DOO, nalazi se u Vrbasu, u ulici Desanke Maksimović br. 11.
Preduzeće posluje u sopstvenim prostorijama, u modernom i savremeno informatički opremljenom prostoru.

Pored tog prostora, naše preduzeće ima predstavništvo u Novom sadu u ulici Svetojovanska 2a, površine 70 m², kao i proizvodnu halu sa pogonom za izradu armature i fer gredica u Vrbasu u ulici Milivoja Čobanskog bb, površine 350 m².
U izgradnji je još jedna hala od 300 m² i novim poslovnim prostorom od 120 m² na parceli pored postojeće hale.